Starý Zákon

Nový Zákon

Ezechiel 36:15 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Aniž dopustím, aby více slýcháno bylo v tobě potupy národů, aniž útržky lidské snášeti budeš více, ani ku pádu přivoditi více národů svých, praví Panovník Hospodin.

Přečtěte si kompletní kapitolu Ezechiel 36

Pohled Ezechiel 36:15 v kontextu