Starý Zákon

Nový Zákon

Ezdráš 8:28 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Potom jsem jim řekl: Vy jste posvěceni Hospodinu, i tyto nádoby posvěceny jsou, a to stříbro i zlato jest obět dobrovolná Hospodinu Bohu otců vašich.

Přečtěte si kompletní kapitolu Ezdráš 8

Pohled Ezdráš 8:28 v kontextu