Starý Zákon

Nový Zákon

Exodus 33:5 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Nebo byl řekl Hospodin Mojžíšovi: Mluv synům Izraelským: Vy jste lid tvrdé šíje; jakž jen jedinou vstoupím mezi vás, zahladím vás. Protož již, slož okrasu svou s sebe, a zvím, co učiniti mám s tebou.

Přečtěte si kompletní kapitolu Exodus 33

Pohled Exodus 33:5 v kontextu