Starý Zákon

Nový Zákon

Ester 3:8 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Nebo byl řekl Aman králi Asverovi: Jest lid jakýsi rozptýlený a roztroušený mezi lidem ve všech krajinách království tvého, jejichž práva rozdílná jsou ode všech národů, práv pak královských neostříhají. Protož králi není užitečné, nechati jich.

Přečtěte si kompletní kapitolu Ester 3

Pohled Ester 3:8 v kontextu