Starý Zákon

Nový Zákon

Deuteronomium 23:8 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Synové, kteříž se jim zrodí v třetím kolenu, vejdou do shromáždění Hospodinova.

Přečtěte si kompletní kapitolu Deuteronomium 23

Pohled Deuteronomium 23:8 v kontextu