Starý Zákon

Nový Zákon

Amos 8:8 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Nad tím-liž by se netřásla i země, a nekvílil by každý, kdož přebývá na ní? Proto-liž by neměla vystoupiti všecka jako potok, a zachvácena i zatopena býti jako potokem Egyptským?

Přečtěte si kompletní kapitolu Amos 8

Pohled Amos 8:8 v kontextu