Starý Zákon

Nový Zákon

2 Samuel 19:14 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

I naklonil srdce všech mužů Judských, jako muže jednoho, aby poslali k králi, řkouce: Navratiž se ty i všickni služebníci tvoji.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Samuel 19

Pohled 2 Samuel 19:14 v kontextu