Starý Zákon

Nový Zákon

2 Letopisů 32:9 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Potom poslal Senacherib král Assyrský služebníky své do Jeruzaléma, (sám pak ležel u Lachis, a všecko království jeho bylo s ním), k Ezechiášovi králi Judskému, i ke všemu lidu Judskému, kterýž byl v Jeruzalémě, řka:

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Letopisů 32

Pohled 2 Letopisů 32:9 v kontextu