Starý Zákon

Nový Zákon

2 Královská 17:37 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Také ustanovení a úsudků, i zákona a přikázaní, kteráž napsal vám, ostříhati budete, plníce je po všecky dny, a nebudete ctíti bohů cizích.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Královská 17

Pohled 2 Královská 17:37 v kontextu