Starý Zákon

Nový Zákon

1 Královská 7:50 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

I báně a žaltáře, kotlíky, kadidlnice a nádoby k oharkům z zlata čistého, i panty zlaté ke dveřím domu vnitřního, totiž svatyně svatých, a ke dveřím chrámovým.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Královská 7

Pohled 1 Královská 7:50 v kontextu