Starý Zákon

Nový Zákon

1 Královská 2:9 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Nyní však neodpouštěj jemu. A poněvadž jsi muž opatrný, víš, jak bys k němu přistoupiti měl, abys uvedl šediny jeho se krví do hrobu.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Královská 2

Pohled 1 Královská 2:9 v kontextu