Starý Zákon

Nový Zákon

1 Královská 14:26 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

A pobral poklady domu Hospodinova a poklady domu královského, všecko to pobral. Vzal také všecky pavézy zlaté, kterýchž byl nadělal Šalomoun.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Královská 14

Pohled 1 Královská 14:26 v kontextu