Starý Zákon

Nový Zákon

Židům 10:29 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Což se vám zdá, jak přísnějšího trestání hoden jest ten, kdož by Syna Božího pošlapával a krev smlouvy, kterouž byl posvěcen, za nehodnou drahého vážení by měl, a duchu milosti potupu učinil?

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 10

Pohled Židům 10:29 v kontextu