Starý Zákon

Nový Zákon

Titus 3:7 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Abychom, ospravedlněni jsouce milostí jeho, byli dědicové v naději života věčného.

Přečtěte si kompletní kapitolu Titus 3

Pohled Titus 3:7 v kontextu