Starý Zákon

Nový Zákon

Titus 2:2 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Starci ať jsou střízliví, vážní, opatrní, zdraví u víře, v lásce, v snášelivosti.

Přečtěte si kompletní kapitolu Titus 2

Pohled Titus 2:2 v kontextu