Starý Zákon

Nový Zákon

Římanům 7:23 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Ale vidím jiný zákon v údech svých, odporující zákonu mysli mé a jímající mne, tak abych byl vězeň zákona hřícha, kterýž jest v údech mých.

Přečtěte si kompletní kapitolu Římanům 7

Pohled Římanům 7:23 v kontextu