Starý Zákon

Nový Zákon

Matouš 26:71 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

A když vycházel ze dveří, uzřela jej jiná děvečka. I řekla těm, kteříž tu byli: I tento byl s Ježíšem tím Nazaretským.

Přečtěte si kompletní kapitolu Matouš 26

Pohled Matouš 26:71 v kontextu