Starý Zákon

Nový Zákon

Marek 16:7 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Ale jděte, povězte učedlníkům jeho i Petrovi, žeť vás předejde do Galilee. Tam jej uzříte, jakož jest pověděl vám.

Přečtěte si kompletní kapitolu Marek 16

Pohled Marek 16:7 v kontextu