Starý Zákon

Nový Zákon

Marek 14:30 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Řekl jemu Ježíš: Amen pravím tobě, že dnes této noci, prve než kohout po dvakrát zazpívá, třikrát mne zapříš.

Přečtěte si kompletní kapitolu Marek 14

Pohled Marek 14:30 v kontextu