Starý Zákon

Nový Zákon

Filipským 4:14 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Avšak dobře jste učinili, účastni byvše mého soužení.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 4

Pohled Filipským 4:14 v kontextu