Starý Zákon

Nový Zákon

Efeským 1:20 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Kteréž dokázal na Kristu, vzkřísiv jej z mrtvých a posadiv na pravici své na nebesích,

Přečtěte si kompletní kapitolu Efeským 1

Pohled Efeským 1:20 v kontextu