Starý Zákon

Nový Zákon

2 Timoteus 4:5 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Ale ty ve všem buď bedliv, protivenství snášej, dílo kazatele konej, dokazuj toho dostatečně, že jsi věrný Kristův služebník.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Timoteus 4

Pohled 2 Timoteus 4:5 v kontextu