Starý Zákon

Nový Zákon

2 Tesalonickým 1:3 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Povinniť jsme díky činiti Bohu vždycky z vás, bratří, tak jakž hodné jest, protože velmi roste víra vaše a rozmáhá se láska jednoho každého z vás, všechněch k sobě vespolek,

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Tesalonickým 1

Pohled 2 Tesalonickým 1:3 v kontextu