Starý Zákon

Nový Zákon

2 Korintským 7:1 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Taková tedy majíce zaslíbení, nejmilejší, očišťujmež se od všeliké poskvrny těla i ducha, konajíce posvěcení naše v bázni Boží.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Korintským 7

Pohled 2 Korintským 7:1 v kontextu