Starý Zákon

Nový Zákon

2 Korintským 10:1 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Já pak sám Pavel prosím vás skrze tichost a dobrotivost Kristovu, kterýžto v přítomnosti u vás jsem pokorný, ale v nepřítomnosti směle dověrný jsem k vám.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Korintským 10

Pohled 2 Korintským 10:1 v kontextu