Starý Zákon

Nový Zákon

2 Jan 1:12 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Mnoho vám psáti měv, nechtěl jsem svěřiti toho černidlu a papíru, ale mámť naději, že k vám přijdu, a ústy k ústům mluviti budu, aby radost naše plná byla.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Jan 1

Pohled 2 Jan 1:12 v kontextu