Starý Zákon

Nový Zákon

1 Tesalonickým 3:5 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Protož i já, nemoha se déle zdržeti, poslal jsem ho k vám, abych zvěděl o víře vaší, ať by snad nějak nepokoušel vás ten pokušitel, a tak aby nebyla daremná práce naše.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Tesalonickým 3

Pohled 1 Tesalonickým 3:5 v kontextu