Starý Zákon

Nový Zákon

1 Jan 5:1 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Každý, kdož věří, že Ježíš jest Kristus, z Boha se narodil; a každý, kdož miluje toho, kterýž zplodil, milujeť i toho, kterýž zplozen jest z něho.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Jan 5

Pohled 1 Jan 5:1 v kontextu