Starý Zákon

Nový Zákon

Žalmy 80:5 Bible 21 (B21)

Hospodine, Bože zástupů, jak dlouho budeš modlitby svého lidu s hněvem odmítat?

Přečtěte si kompletní kapitolu Žalmy 80

Pohled Žalmy 80:5 v kontextu