Starý Zákon

Nový Zákon

Soudců 5:5 Bible 21 (B21)

Před Hospodinem se třásly hory, před Hospodinem ze Sinaje, před Bohem Izraele.

Přečtěte si kompletní kapitolu Soudců 5

Pohled Soudců 5:5 v kontextu