Starý Zákon

Nový Zákon

Soudců 3:3 Bible 21 (B21)

Ponechal tedy pětici filištínských států a všechny Kananejce, Sidonce a Hivejce bydlící v libanonském pohoří od hory Baal-hermon až k Lebo-chamátu.

Přečtěte si kompletní kapitolu Soudců 3

Pohled Soudců 3:3 v kontextu