Starý Zákon

Nový Zákon

Soudců 13:5 Bible 21 (B21)

Hle, počneš a porodíš syna. Jeho hlavy se nesmí dotknout břitva, protože bude už od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. On začne zachraňovat Izrael z rukou Filištínů.“

Přečtěte si kompletní kapitolu Soudců 13

Pohled Soudců 13:5 v kontextu