Starý Zákon

Nový Zákon

Sofoniáš 3:12 Bible 21 (B21)

Ponechám ve vašem středu pokorný a ponížený lid – ty, kteří v Hospodinově jménu nacházejí své bezpečí.

Přečtěte si kompletní kapitolu Sofoniáš 3

Pohled Sofoniáš 3:12 v kontextu