Starý Zákon

Nový Zákon

Sofoniáš 3:10 Bible 21 (B21)

Ti, kdo mě uctívají za habešskými řekami, můj rozptýlený lid, ti mi přinesou mé oběti.

Přečtěte si kompletní kapitolu Sofoniáš 3

Pohled Sofoniáš 3:10 v kontextu