Starý Zákon

Nový Zákon

Sofoniáš 2:9 Bible 21 (B21)

Proto, jakože jsem živ, praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, Moáb dopadne jako Sodoma, Amonovi synové jako Gomora: hájemství kopřiv a solných jam, věčná pustina! Pozůstatek mého lidu je vyrabuje, zbytek mého národa se zmocní jejich země.“

Přečtěte si kompletní kapitolu Sofoniáš 2

Pohled Sofoniáš 2:9 v kontextu