Starý Zákon

Nový Zákon

Rút 4:11 Bible 21 (B21)

Všechen lid, který byl v bráně, i stařešinové odpověděli: „Jsme svědkové. Kéž Hospodin dá, aby žena přicházející do tvého domu byla jako Ráchel a Léa, které společně zbudovaly dům Izraele! Buď úspěšný v Efratě, získej si jméno v Betlémě!

Přečtěte si kompletní kapitolu Rút 4

Pohled Rút 4:11 v kontextu