Starý Zákon

Nový Zákon

Rút 3:4 Bible 21 (B21)

Až si půjde lehnout, všimni si, kde leží. Potom jdi, odkryj plášť po jeho boku a ulehni. On ti pak poví, co máš dělat.“

Přečtěte si kompletní kapitolu Rút 3

Pohled Rút 3:4 v kontextu