Starý Zákon

Nový Zákon

Rút 3:13 Bible 21 (B21)

Zůstaň tu přes noc. Splní-li ti zítra příbuzenskou povinnost, budiž, ať tě vykoupí. Pokud ji ale nesplní, pak, jakože je živ Hospodin, vykoupím tě já. Spi až do rána.“

Přečtěte si kompletní kapitolu Rút 3

Pohled Rút 3:13 v kontextu