Starý Zákon

Nový Zákon

Rút 1:2 Bible 21 (B21)

Ten muž se jmenoval Elimelech, jeho žena Noemi a jeho dva synové Machlon a Kiljon; byli to Efraimci z judského Betléma. Přišli do moábského kraje a bydleli tam.

Přečtěte si kompletní kapitolu Rút 1

Pohled Rút 1:2 v kontextu