Starý Zákon

Nový Zákon

Pláč 2:7 Bible 21 (B21)

Hospodin na svůj oltář zanevřel, zošklivil si svou svatyni. Vydal do rukou nepřátel městské hradby i pevnosti. V Hospodinově domě byl slyšet křik jako v den slavnosti.

Přečtěte si kompletní kapitolu Pláč 2

Pohled Pláč 2:7 v kontextu