Starý Zákon

Nový Zákon

Numeri 29:22 Bible 21 (B21)

Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby).

Přečtěte si kompletní kapitolu Numeri 29

Pohled Numeri 29:22 v kontextu