Starý Zákon

Nový Zákon

Numeri 27:2 Bible 21 (B21)

Postavily se před Mojžíše, před kněze Eleazara, před vůdce a před celou obec ke vchodu do Stanu setkávání a řekly:

Přečtěte si kompletní kapitolu Numeri 27

Pohled Numeri 27:2 v kontextu