Starý Zákon

Nový Zákon

Nehemiáš 8:9 Bible 21 (B21)

Když lid uslyšel slova Zákona, všichni plakali. Guvernér Nehemiáš jim proto s učeným knězem Ezdrášem a s levity, kteří vyučovali lid, říkal: „Netruchlete a neplačte, vždyť dnes je svátek Hospodina, vašeho Boha!

Přečtěte si kompletní kapitolu Nehemiáš 8

Pohled Nehemiáš 8:9 v kontextu