Starý Zákon

Nový Zákon

Nehemiáš 7:7 Bible 21 (B21)

pod vedením Zerubábela, Jošuy, Nehemiáše, Azariáše, Raamiáše, Nachmaniho, Mordechaje, Bilšana, Mispereta, Bigvaje, Nechuma a Baany. Toto je soupis izraelského lidu:

Přečtěte si kompletní kapitolu Nehemiáš 7

Pohled Nehemiáš 7:7 v kontextu