Starý Zákon

Nový Zákon

Nehemiáš 7:11 Bible 21 (B21)

synové Pachat-moábovi, totiž Ješuovi a Joábovi, 2 818

Přečtěte si kompletní kapitolu Nehemiáš 7

Pohled Nehemiáš 7:11 v kontextu