Starý Zákon

Nový Zákon

Nehemiáš 1:10 Bible 21 (B21)

Vždyť to jsou tví služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou paží!

Přečtěte si kompletní kapitolu Nehemiáš 1

Pohled Nehemiáš 1:10 v kontextu