Starý Zákon

Nový Zákon

Nahum 2:14 Bible 21 (B21)

„Hle, já jsem proti tobě!“ praví Hospodin zástupů. „Tvé vozy spálím v oblacích kouře, tvá lvíčata spolkne meč. Vezmu ti kořist z celé země, hlas tvých poslů už se neozve!“

Přečtěte si kompletní kapitolu Nahum 2

Pohled Nahum 2:14 v kontextu