Starý Zákon

Nový Zákon

Micheáš 5:12 Bible 21 (B21)

Vymýtím mezi vámi ty modly a sloupy, abyste se vlastnímu dílu klanět přestali.

Přečtěte si kompletní kapitolu Micheáš 5

Pohled Micheáš 5:12 v kontextu