Starý Zákon

Nový Zákon

Malachiáš 3:12 Bible 21 (B21)

Všechny národy řeknou: „Blaze vám!“ a vaše země bude nádherná, praví Hospodin zástupů.

Přečtěte si kompletní kapitolu Malachiáš 3

Pohled Malachiáš 3:12 v kontextu