Starý Zákon

Nový Zákon

Malachiáš 2:15 Bible 21 (B21)

Neučinil dva jedním? Měl přece ducha nazbyt. Proč tedy jedním? Šlo mu o símě Boží. Chraňte se tedy, abyste nebyli nevěrní manželce svého mládí.

Přečtěte si kompletní kapitolu Malachiáš 2

Pohled Malachiáš 2:15 v kontextu